AMAZON Orly

  • elektroinstalace pásových, válečkových dopravníků a sorterů
  • elektroinstalace nakládacích, vykládacích a třídících robotů
  • uvedení do provozu ve spolupráci se společností VANDERLANDE
  • provedení funkčních zkoušek
  • doprava materiálu  
Amazon Orly_1Amazon Orly_3Amazon Orly_2