Site map

Home page
We offer
Container solutions
Engineering
Installations
Industrial marking
References
Technological Units
Energy industry
Transport and logistics
Other Industries
News
Careers
Chief of electricity installations
Electrician for international projects
About us
About us
Company policy
Contact us
Site map
Personal data protection
Accessibility declaration
Terms and conditions


Redakce
Aktuálně
Nové tváře
Změna právní formy společnosti
Nové internetové stránky
Aktuell
Neue Mitarbeiter
Wandel der Rechtsform der Gesellschaft
Neue Internetseiten
News
New Employees
ELMONTIA a.s.
New website
Reference - dřevozpracující průmysl
Pollmeir Creuzburg
Reference - energetický sektor
Filtration & Ventilation Module
Projekt WHEATSTONE
Projekt BINTULU
Reference - Kontejnerová řešení
Kontejnerizace Mikroplasmy
Mobilní filtrační testovací jednotky
Kompresorové jednotky
OPRA Turbines
Reference - sektor dopravy & logistiky
AMAZON Orly
UPS London
DHL Feucht
References - Energy sector
Filtration & Ventilation Module
Project WHEATSTONE
Project BINTULU
References - Technological Units
Microplasma containerization
Mobile filter test units
Compressor units
OPRA Turbines
References - Transport & logistics sector
UPS London
AMAZON Orly
DHL Feucht
References - Woodworking industry
Pollmeier Creuzburg
Referenzen - Containerlösung
Mikroplasma Containerisierung
Mobile Filterprüfgeräte
OPRA Turbinen
Kompressoreinheit
Referenzen - Holzindustrie
Pollmeir Creuzburg
Referenzen – energetischer Sektor
Filtration & Ventilation Module
Projekt WHEATSTONE
Projekt BINTULU
Referenzen – Verkehr und Logistik
AMAZON Orly
DHL Feucht
UPS London